Atliktos investicijos, metais

2004 – 2019 m. atliktos investicijos, įvertinus abiejų biokuro katilų investiciją (be ES struktūrinių fondų paramos), tūkst. Eur.