Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) 2020 m.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius (Eur) 2020 m.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) 2021 m. III ketvirtį

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius (Eur) 2021 m. III ketvirtį

Administracijos darbuotojai

1439,34

951,86

1495,0

991,73