Darbo užmokestis

Pareigybės

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) 2016 m.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius (Eur) 2016 m.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) 2017 m. III ketvirtį

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis atskaičius mokesčius (Eur) 2017 m. III ketvirtį

Direktorius

927

722

752,72

608,22

Vyr. buhalteris

740,0

562

732,8

562,31