Investicijų derinimas ir vykdymas

Šilumos ūkis nuolat atnaujinamas atliekant investicijas. Turto nuomos sutartyje numatyta trys pagrindinės investicijų kryptys – katilinių bei šilumos trasų rekonstravimas, šilumos punktų modernizavimas. Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymu, visos šilumos tiekėjo investicijos turi būti suderintos su savivaldybių tarybomis. Druskininkų savivaldybės taryba 2008 m. birželio 10 d. sprendimu Nr. T1-188 patvirtino Šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašą. Planuojamas investicijas į šilumos ūkį nagrinėja Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo priežiūros komisija, o derina Druskininkų savivaldybės taryba.