Investicijos į šilumos ūkį

Įgyvendintų investicijų sąrašas:

2004 m.

 • Šilumos punktų įrengimas (30 vnt);
 • Pašildytojų įrengimas (17 vnt);
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-1 į Veisiejų 17;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo 5V magistralės iki Gardino 63;
 • Dujų apskaitos įrengimas Druskininkų katilinėje.

2005 m.

 • Šilumos punktų įrengimas (19 vnt);
 • Pašildytojų įrengimas (8 vnt);
 • Druskininkų katilinės srautų ir slėgių valdymo automatizavimas;
 • Druskininkų katilinės mazuto rezervuaro Nr.1 rekonstrukcija;
 • Viečiūnų gyvenvietės konteinerinės katilinės statyba;

 • Viečiūnų gyvenvietės šilumos punktų modernizavimas (9 vnt);
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 5V-5-4 iki Gardino g. 18, 20, 22;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 7V-2 iki Baravykų g. 1C .

2006 m.

 • Šilumos punktų įrengimas (7 vnt);
 • Druskininkų katilinės reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginio sumontavimas;
 • Kompresoriaus agregato sumontavimas katilinėje;
 • Leipalingio gyv. katilinės rekonstrukcija šilumos energijos tiekimui nešildymo sezono metu (priestatas su biokuro katilu);

 • Šilumos tinklų įrengimas rekonstrukcija nuo kameros 1V-21-1 iki pastato Vilniaus al. 11A.

2007 m.

 • Maitinimo siurblio rekonstrukcija;
 • Rezervinės trasos paklojimas nuo katilinės Pramonės g. iki kameros ŠK 7V-2;
 • Šilumos trasos nuo katilinės iki kameros Nr.3 rekonstrukcija Leipalingyje;
 • Šilumos punktų įrengimas (14 vnt);
 • Pašildytojų įrengimas (2 vnt);
 • Leipalingio katilinės vandens šildymo katilo KVRM-2 rekonstrukcija (dažnio keitiklio įrengimas);
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo pastato V.Kudirkos g.7 iki pastato V.Kudirkos g. 9;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-21-1 iki pastato Vilniaus al. 11A;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 5V-4-1 iki pastatų Gardino g.56;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 4V-13 iki pastatų Merkinės g.13;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-10-13 iki pastato Druskininkų g. 23;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo šilumos trasos tarp kameros 4V-6-2 ir kameros 4V-5-6 iki pastatų Neravų g.39.

2008 m.

 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-12-1 iki pastato V.Krėvės g.8;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-22-3 iki pastato Šv. Jokūbo g.10;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-26-5 iki pastato T. Kosčiuškos g.12;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 2D-4 iki pastato Verpėjų g. 17A, Jaunystės g., Viečiūnuose;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-15 iki pastato M. K. Čiurlionio g. 50;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-12 iki pastato M. K. Čiurlionio g. 60;
 • Kameros 5V-6 rekonstrukcija;
 • Šilumos punktų įrengimas (7 vnt).

2009 m.

 • Druskininkų katilinės rekonstrukcija, įrengiant 2 vandens šildymo katilus, dūmų kondensacinius ekonomaizerius ir cheminio vandens ruošimo ūkį;

 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 5V-5 iki kameros 5V-5-10 Gardino g.;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-1-2 iki kameros 4V-3A-2 Sveikatos g.;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-10-7 iki kameros 1V-10-8 Čiurlionio g.;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-17 iki pastato V.Kudirkos g. 43;
 • Riebokšlinių kompensatorių keitimas (14 vnt);
 • Šilumos tinklų korozijos monitoringo sistemos įrengimas Druskininkuose;
 • Šilumos punktų įrengimas (1 vnt);
 • Termofikacinio vandens tinklo monitoringo sistemos įrengimas Druskininkų mieste;
 • Druskininkų miesto šilumos kameros 7V-12 rekonstrukcija;
 • Druskininkų katilinės tinklo siurblio rekonstrukcija;
 • Leipalingio katilinės grįžtamos termofikacinės linijos rekonstrukcija;
 • Operatyvinių pokalbių įrašymo įrenginių įrengimas Druskininkų katilinėje.

2010 m.

 • Druskininkų katilinės šilumokaičių rekonstrukcija, Pramonės g. 7, Druskininkuose;
 • Druskininkų katilinės dearatoriaus Nr. 2 rekonstrukcija, Pramonės g. 7, Druskininkuose;
 • Druskininkų katilinės ES-1 elektros skirstyklos rekonstrukcija, Pramonės g. 7, Druskininkai;
 • Druskininkų katilinės tinklo siurblio Nr. 5 rekonstrukcija, Pramonės g. 7, Druskininkai;
 • Riebokšlinių kompensatorių keitimas (18 vnt).

2011 m.

 • Riebokšlinių kompensatorių keitimas (8 vnt);
 • Šilumos punktų rekonstrukcija (1 vnt).

2012 m.

 • Bendrai naudojamų energetinių objektų (šilumos tiekimo tinklų) į pastatą Druskininkų g.9, Druskininkuose išpirkimas iš šilumos tinklų savininkų;
 • Bendrai naudojamų energetinių objektų (šilumos tiekimo tinklų) į pastatą V.Kudirkos g.25A, Druskininkuose, išpirkimas iš šilumos tinklų savininkų;
 • Druskininkų katilinės rezervinio kuro – mazuto pakeitimas į skalūnų alyvą.

2013 m.

 • Druskininkų katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą.
 • Riebokšlinių kompensatorių keitimas (14 vnt.);
 • Šilumos tinklų įvadas į „Saulės sonatos“ korpusą „MI“ V.Kudirkos g. 10, Druskininkuose.
 • Druskininkų m. šilumos tiekimo tinklo į pastatus M.K.Čiurlionio g. 79, 81 ir Druskininkų g. 8 statyba;
 • Šilumos tinklų statyba ir rekonstrukcija naikinant boilerinę, esančią Žalioji g.3, Druskininkuose.
 • Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas. (29 vnt.);
 • Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas (2 programinės įrangos ir laidumo matuoklis).

2014 m.

 • Druskininkų katilinės aplinkos infrastruktūros sutvarkymas.
 • Naujo vartotojo – Kalnų g. 11, Druskininkuose prijungimas prie centralizuotų šilumos tinklų.

2015 m.

 • Druskininkų katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą, Pramonės g. 7, Druskininkuose;
 • Ekskavatoriaus – krautuvo išpirkimas;
 • Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK 5V-11 iki ŠK 1V-2A ir nuo ŠK 4V-3A iki ŠK 4V-5;
 • Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK 4V-3 iki ŠK 4V-3A;
 • Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija (9 ruožai);
 • Naujo vartotojo – V.Kudirkos g. 10, Druskininkuose, prijungimas;
 • Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Druskininkų g. 4, Druskininkuose, statyba;
 • Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Fonbergo g. 6, Druskininkuose, statyba;
 • Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas;
 • Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas.

 

2015 m.

– Šilumos tinklų įvadų statyba į renovuojamus daugiabučius gyvenamuosius namus Druskininkų savivaldybėje.

– Šilumos tinklų įvado statyba į naujai statomą pastatą Žalioji g. 11, su trasos rekonstrukcija į Maironio g. 5.

– Naujo įvado išplečiamam prekybinės paskirties pastatui M. K. Čiurlionio g. 99, Druskininkuose, įrengimas.

– Dujų ir purvo šalinimo iš termofikacinio vandens įrenginių, sumontavimas