Valdymo struktūra

 

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Valdyba

Direktorius

Vyriausiasis buhalteris