Valdyba

Kolegialus bendrovės valdymo organas – valdyba, išrinkta 4 metų kadencijai 2023 m. lapkričio 22 d. įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovės valdybą sudaro:

  • Savivaldybės administracijos teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas Ramūnas Augus (valdybos pirmininkas);
  • Nepriklausomas narys Mindaugas Jaskelevičius;
  • Nepriklausoma narė Kristina Šanturova;
  • Nepriklausomas narys Rimas Valenta;
  • Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Baranauskienė;
  • Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Žilevičius.