Valdyba

Kolegialus bendrovės valdymo organas – valdyba, išrinkta 2015 m. lapkričio 30 d. bei 2017 m. balandžio 25 d. visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Bendrovės valdybą sudaro:

  • Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Renaldas Viščinis (valdybos pirmininkas),
  • Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Kuliešienė,
  • Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Joana Verbickienė,
  • Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas civilinei saugai Albinas Žaliaduonis.