Valdyba

Kolegialus bendrovės valdymo organas – valdyba, išrinkta 4 metų kadencijai 2019 m. lapkričio 21 d. įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovės valdybą sudaro:

  • Nepriklausomas narys Renaldas Viščinis (valdybos pirmininkas);
  • Nepriklausomas narys Mindaugas Jaskelevičius;
  • Nepriklausoma narė Kristina Šanturova;
  • Nepriklausoma narė Akvilė Povilanskaitė;
  • Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Joana Verbickienė;
  • Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas civilinei saugai Albinas Žaliaduonis.