Asmenys, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą AB „Druskininkų šilumos tinklai“ yra atsakingas Alvydas Karlonas, inžinierius, laikinai einantis direktoriaus pareigas, tel. 8 313 51311 el. paštas drusksiluma@gmail.com