Bendrovės uždaviniai

Pagrindiniai AB „Druskininkų šilumos tinklai“ uždaviniai yra:

  • užtikrinti bendrovės veiklos tęstinumą;
  • vykdyti 2003 m. spalio 16 d. sutarties, pasirašytos su UAB „Litesko“, sąlygų vykdymą bei šioje sutartyje numatytų nuomininko įsipareigojimų kontrolę;
  • vykdyti bendrovės turto apskaitą ir kontrolę;
  • dalyvauti organizuojant šilumos tiekimą šilumos vartotojams bei nagrinėjant šilumos tiekėjo pateiktų investicijų ir šilumos kainų skaičiavimus.