Įgyvendintų investicijų sąrašas

Įgyvendintų investicijų sąrašas:

2022 m.

Šilumos tiekimo tinklų įvado į gyvenamąjį namą M. K. Čiurlionio g. 75 ir M. K. Čiurlionio g. 77 statyba.

Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas.

Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas.

 

2021 m.

Druskininkų miesto šilumos tinklų nuo ŠK 5V-11 iki ŠK 1V-8, nuo ŠK 1V-8 iki ŠK 1V-12 ir nuo ŠK 1V-8 iki ŠK 4V-1-1 rekonstrukcija.

Šilumos tiekimo tinklų Sveikatos g. ir kameros ŠK 1V-1-2 rekonstrukcija.

Šilumos tinklų tarp Vilniaus al. M. K. Čiurlionio ir Maironio g. rekonstrukcija ir įvado į kultūros paskirties pastatą Druskininkuose statyba.

Dujotiekio statyba nuo ESO išdujinimo stotelės iki Druskininkų katilinės.

Druskininkų katilinės šilumos apskaitos sistemos rekonstrukcija.

Druskininkų katilinės pritaikymas darbui COVID-19 pandemijos metu

Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas.

Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas.

Leipalingio katilinės rekonstrukcijos ir šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 7V-19 iki ŠK1V-26-9 registravimas.

 

2020 m.

 

Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Šv. Jokūbo g.15, Druskininkuose statyba.

Šilumos tinklų įvadų į namus Antakalnio g. 14, 16, 18, Druskininkuose rekonstravimas ir statyba.

Šilumos tinklų įvadų statyba į daugiabučius namus Klonio g. 14.

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 7V-19 iki ŠK 1V-26-9 rekonstrukcija.

Leipalingio katilinės rekonstrukcija, pritaikant katilinę kūrenti suskystintomis naftos dujomis.

Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas.

Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas.

 

2019 m.

– Druskininkų miesto šilumos tinklų nuo ŠK 5V-9 iki ŠK 5V-11 ir nuo ŠK 5V-2A iki ŠK 5V-4 rekonstrukcija, panaudojant ES struktūrinių fondų paramos lėšas.

– Viečiūnų katilinės katilų pritaikymas kūrenti dvi kuro rūšis, įrengiant kombinuotus degiklius.

– Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas.

– Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas.

 

2018 m.

– Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Gardino g.68, Druskininkuose, statyba.

– Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Gardino g.41, Druskininkuose, statyba.

 

– Druskininkų miesto šilumos tinklų nuo ŠK 5V-9 iki ŠK 5V-11 ir nuo ŠK 5V-2A iki ŠK 5V-4 rekonstrukcija, panaudojant ES struktūrinių fondų paramos lėšas.

– Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos įsigijimas ir sumontavimas.

 

– Už ES struktūrinių fondų lėšas įgyvendintų projektų viešinimas.

– Šilumos tinklų įvado į „Menų kalvė“ M.K.Čiurlionio g.27, Druskininkuose, statyba.

– Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas.

– Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas.

 

2017 m.

– Druskininkų miesto šilumos tinklų nuo ŠK 1V-2A iki ŠK 4V-3 bei nuo ŠK 4V-9 iki ŠK 4V-11 ir nuo ŠK 4V-10 iki Ateities g. 13 rekonstrukcija.

 

 

– Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Vasario 16-osios g.5, Druskininkuose, statyba.

 

– Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Gardino g.66, Druskininkuose, statyba.

– Šilumos tinklų įvado į Fa ir SOL namus V.Kudirkos 10 statyba.

– Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas.

– Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas.

 

 

2016 m.

– Šilumos tinklų įvadų statyba į renovuojamus daugiabučius gyvenamuosius namus Druskininkų savivaldybėje.

– Šilumos tinklų įvado statyba į naujai statomą pastatą Žalioji g. 11, su trasos rekonstrukcija į Maironio g. 5.

– Naujo įvado išplečiamam prekybinės paskirties pastatui M. K. Čiurlionio g. 99, Druskininkuose, įrengimas.

– Dujų ir purvo šalinimo iš termofikacinio vandens įrenginių, sumontavimas

 

2015 m.

 • Druskininkų katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą, Pramonės g. 7, Druskininkuose;
 • Ekskavatoriaus – krautuvo išpirkimas;
 • Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK 5V-11 iki ŠK 1V-2A ir nuo ŠK 4V-3A iki ŠK 4V-5;
 • Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija nuo ŠK 4V-3 iki ŠK 4V-3A;
 • Druskininkų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija (9 ruožai);
 • Naujo vartotojo – V.Kudirkos g. 10, Druskininkuose, prijungimas;
 • Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Druskininkų g. 4, Druskininkuose, statyba;
 • Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Fonbergo g. 6, Druskininkuose, statyba;
 • Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas;
 • Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas.

2014 m.

 • Druskininkų katilinės aplinkos infrastruktūros sutvarkymas.
 • Naujo vartotojo – Kalnų g. 11, Druskininkuose prijungimas prie centralizuotų šilumos tinklų.

2013 m.

 • Druskininkų katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą.
 • Riebokšlinių kompensatorių keitimas (14 vnt.);
 • Šilumos tinklų įvadas į „Saulės sonatos“ korpusą „MI“ V.Kudirkos g. 10, Druskininkuose.
 • Druskininkų m. šilumos tiekimo tinklo į pastatus M.K.Čiurlionio g. 79, 81 ir Druskininkų g. 8 statyba;
 • Šilumos tinklų statyba ir rekonstrukcija naikinant boilerinę, esančią Žalioji g.3, Druskininkuose.
 • Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas. (29 vnt.);
 • Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas (2 programinės įrangos ir laidumo matuoklis).

2012 m.

 • Bendrai naudojamų energetinių objektų (šilumos tiekimo tinklų) į pastatą Druskininkų g.9, Druskininkuose išpirkimas iš šilumos tinklų savininkų;
 • Bendrai naudojamų energetinių objektų (šilumos tiekimo tinklų) į pastatą V.Kudirkos g.25A, Druskininkuose, išpirkimas iš šilumos tinklų savininkų;
 • Druskininkų katilinės rezervinio kuro – mazuto pakeitimas į skalūnų alyvą.

2011 m.

 • Riebokšlinių kompensatorių keitimas (8 vnt);
 • Šilumos punktų rekonstrukcija (1 vnt).

2010 m.

 • Druskininkų katilinės šilumokaičių rekonstrukcija, Pramonės g. 7, Druskininkuose;
 • Druskininkų katilinės dearatoriaus Nr. 2 rekonstrukcija, Pramonės g. 7, Druskininkuose;
 • Druskininkų katilinės ES-1 elektros skirstyklos rekonstrukcija, Pramonės g. 7, Druskininkai;
 • Druskininkų katilinės tinklo siurblio Nr. 5 rekonstrukcija, Pramonės g. 7, Druskininkai;
 • Riebokšlinių kompensatorių keitimas (18 vnt).

2009 m.

 • Druskininkų katilinės rekonstrukcija, įrengiant 2 vandens šildymo katilus, dūmų kondensacinius ekonomaizerius ir cheminio vandens ruošimo ūkį;

 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 5V-5 iki kameros 5V-5-10 Gardino g.;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-1-2 iki kameros 4V-3A-2 Sveikatos g.;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-10-7 iki kameros 1V-10-8 Čiurlionio g.;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-17 iki pastato V.Kudirkos g. 43;
 • Riebokšlinių kompensatorių keitimas (14 vnt);
 • Šilumos tinklų korozijos monitoringo sistemos įrengimas Druskininkuose;
 • Šilumos punktų įrengimas (1 vnt);
 • Termofikacinio vandens tinklo monitoringo sistemos įrengimas Druskininkų mieste;
 • Druskininkų miesto šilumos kameros 7V-12 rekonstrukcija;
 • Druskininkų katilinės tinklo siurblio rekonstrukcija;
 • Leipalingio katilinės grįžtamos termofikacinės linijos rekonstrukcija;
 • Operatyvinių pokalbių įrašymo įrenginių įrengimas Druskininkų katilinėje.

2008 m.

 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-12-1 iki pastato V.Krėvės g.8;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-22-3 iki pastato Šv. Jokūbo g.10;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-26-5 iki pastato T. Kosčiuškos g.12;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 2D-4 iki pastato Verpėjų g. 17A, Jaunystės g., Viečiūnuose;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-15 iki pastato M. K. Čiurlionio g. 50;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-12 iki pastato M. K. Čiurlionio g. 60;
 • Kameros 5V-6 rekonstrukcija;
 • Šilumos punktų įrengimas (7 vnt).

2007 m.

 • Maitinimo siurblio rekonstrukcija;
 • Rezervinės trasos paklojimas nuo katilinės Pramonės g. iki kameros ŠK 7V-2;
 • Šilumos trasos nuo katilinės iki kameros Nr.3 rekonstrukcija Leipalingyje;
 • Šilumos punktų įrengimas (14 vnt);
 • Pašildytojų įrengimas (2 vnt);
 • Leipalingio katilinės vandens šildymo katilo KVRM-2 rekonstrukcija (dažnio keitiklio įrengimas);
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo pastato V.Kudirkos g.7 iki pastato V.Kudirkos g. 9;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-21-1 iki pastato Vilniaus al. 11A;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 5V-4-1 iki pastatų Gardino g.56;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 4V-13 iki pastatų Merkinės g.13;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-10-13 iki pastato Druskininkų g. 23;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo šilumos trasos tarp kameros 4V-6-2 ir kameros 4V-5-6 iki pastatų Neravų g.39.

2006 m.

 • Šilumos punktų įrengimas (7 vnt);
 • Druskininkų katilinės reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginio sumontavimas;
 • Kompresoriaus agregato sumontavimas katilinėje;
 • Leipalingio gyv. katilinės rekonstrukcija šilumos energijos tiekimui nešildymo sezono metu (priestatas su biokuro katilu);

 • Šilumos tinklų įrengimas rekonstrukcija nuo kameros 1V-21-1 iki pastato Vilniaus al. 11A.

2005 m.

 • Šilumos punktų įrengimas (19 vnt);
 • Pašildytojų įrengimas (8 vnt);
 • Druskininkų katilinės srautų ir slėgių valdymo automatizavimas;
 • Druskininkų katilinės mazuto rezervuaro Nr.1 rekonstrukcija;
 • Viečiūnų gyvenvietės konteinerinės katilinės statyba;

 • Viečiūnų gyvenvietės šilumos punktų modernizavimas (9 vnt);
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 5V-5-4 iki Gardino g. 18, 20, 22;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 7V-2 iki Baravykų g. 1C .

2004 m.

 • Šilumos punktų įrengimas (30 vnt);
 • Pašildytojų įrengimas (17 vnt);
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo kameros 1V-1 į Veisiejų 17;
 • Šilumos tinklų rekonstrukcija nuo 5V magistralės iki Gardino 63;
 • Dujų apskaitos įrengimas Druskininkų katilinėje.