Atliktos investicijos pagal investicijų kryptis

Investicijos pagal investicijų rūšis pagal pagrindinę 2003 m. spalio 16 d. sutartį

Nr. 2003-10-16-018/196 už 2004-2017 m., tūkst. Eur.

 

Metai Katilinės Šilumos tinklai Šilumos punktai Iš viso
2004 Pagal sutartį 144,81 24,62 209,97 379,40
Faktiškai 7,53 20,85 146,55 174,93
2005 Pagal sutartį 289,62 24,62 202,73 516,97
Faktiškai 667,57 49,81 117,59 834,97
2006 Pagal sutartį 434,43 28,09 296,86 759,38
Faktiškai 108,1 14,0 77,1 199,2
2007 Pagal sutartį 144,81 28,09 702,33 875,23
Faktiškai 29,25 976,02 125,41 1130,68
2008 Pagal sutartį 144,81 31,57 470,63 647,01
Faktiškai 1128,94 114,98 50,97 1294,89
2009 Pagal sutartį 78,2 59,08 137,28
Faktiškai 691,61 299,76 8,4 999,77
2010 Pagal sutartį 78,2 59,08 137,28
Faktiškai 367,82 74,14 441,96
2011 Pagal sutartį 78,2 59,08 137,28
Faktiškai 59,95 9,56 69,51
2012 Pagal sutartį 78,2 59,08 137,28
Faktiškai 11,58 11,58
2013 Pagal sutartį 78,2 59,08 137,28
Faktiškai

Biokuro katilas

60,82

1700,1

127,43 188,25

1700,1

2014 Pagal sutartį 78,2 59,08 137,28
Faktiškai 28,96 0,58 29,54
2015 Pagal sutartį 78,2 59,08 137,28
Faktiškai

Biokuro katilas

28,2

1888,2

1200,0 1228,2

1888,2

2016 Pagal sutartį 78,2 59,08 137,28
Faktiškai 7,9 117,9 125,8
2017 Pagal sutartį 78,2 59,08 137,28
Faktiškai 1,7 709,6 711,3
Per 2004-2017 m. Pagal sutartį 1862,26 668,73 1882,53 4413,52
Faktiškai

Biokuro katilai

3128,4

3589,9

3776,6 535,5

7440,5

3588,3

Iš viso pagal Sutartį 3113,41 1614,92 1882,53 6610,86

Įvertinus abu biokuru kūrenamus vandens šildymo katilus, į Druskininkų šilumos ūkį investuota 11,029 mln. Eur. Iš viso nuo nuomos pradžios su ES parama (iš viso gauta 4,895 mln. Eur, iš jų katilams – 3,417 mln. Eur, tinklams – 1,478 mln. Eur.) investuota 15,924 mln. Eur.